Solidarność to znaczy razem

Nelicki Aleksander Józef

Informacja z listy Internowani

student psychologii UJ, członek NZS, internowany 05.01.1982 - decyzja nr 407, Załęże, zwolniony 26.06.1982.