Solidarność to znaczy razem

Niemiec Stanisław

Informacja z listy Internowani

technik mechanik, przewodniczący KZ "S" w "Stomil" Dębica, internowany 14.12.1981 - decyzja nr 23/81, Załęże, Uherce, zwolniony 23.09.1982.