Solidarność to znaczy razem

Nitka Tadeusz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 25 marca 1952 r. w Nowym Sączu.

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (1969).

Pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu w l. 1966-2007 jako ślusarz-mechanik i brygadzista.

W sierpniu oraz we wrześniu 1980 r. organizator kilku jednogodzinnych strajków na Wydziale Napraw Lokomotyw Spalinowych (W-12) w ZNTK z postulatami płacowymi.

W NSZZ "S" od 1980 r.; przewodniczący Komitetu Oddziałowego W-12, a od października 1980 r. przewodniczący Komisji Oddziałowej W-12 i członek KZ "S".

Zaangażowany w kolportaż wydawnictw niezależnych, m.in.: Zeszytów Historycznych, "Gońca Małopolskiego", "Robotnika".

W 1981 r. współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych, działającej do 1989 r. przy ZNTK i parafii pw. NSPJ w Nowym Sączu; w dn. 9-11 stycznia 1981 r. pomagał strajkującym w Ratuszu w Nowym Sączu; w dn. 7 sierpnia 1981 r. uczestniczył w marszu głodujących w Nowym Sączu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach "S"; skarbnik na wydziale W-12, zbierał składki członkowskie przeznaczane na pomoc dla internowanych i ich rodzin; za prowadzoną działalność związkową, druk i kolportaż ulotek został aresztowany w zakładzie pracy w dn. 25 marca 1982 r. i przewieziony do AŚ w Nowym Sączu i Krakowie; skazany 6 maja 1982 r. wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 2 lata więzienia; karę odbywał w ZK we Wrocławiu i w Strzelinie; zwolniony warunkowo 19 czerwca 1983 r., a następnie objęty amnestią w 1983 r.

Po zwolnieniu znajdował się pod dozorem MO w l. 1983-1984; współorganizator mszy św. za Ojczyznę oraz Komitetu Pomocy Aresztowanym; kolporter "Wiadomości Nowosądeckich", "Hutnika", "Tygodnika Mazowsze", "Opinii" oraz ulotek i cegiełek w ZNTK, SZEW, NFUG Nowomag, WPK i PKP; przeprowadzał akcje ulotkowe i plakatowe, a także organizował pomoc materialną i prawną dla represjonowanych i ich rodzin.

Aktywny działacz MKS "S" w Nowym Sączu, kierowanym przez A. Szkaradka (19841989); od lutego 1989 r. wszedł w skład Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "S" w Nowym Sączu; od 1989 r. członek RKS Małopolska.

Członek KO "S" w Nowym Sączu (19891991); uczestnik przygotowań do wyborów: obsługi komisji wyborczych, plakatowania, organizator spotkań, drukarz materiałów wyborczych.

Działalność związkowa: KZ "S" w ZNTK: przewodniczący Komisji Oddziałowej W-12 na Wydziale Napraw Lokomotyw Spalinowych (1980-1981), członek KZ (1980-1981), sekretarz KZ (1989-1990); delegat na WZD RM (19901995, 1998-2006); członek ZRM (1990-1995 i 1998-2010); delegat na KZD (1991-1995); przewodniczący Delegatury ZRM w Nowym Sączu (1998-2006).

Członek Rejonowej (Powiatowej) Rady Zatrudnienia (1998-nadal).

W l. 1991-1995 w PC; w l. 1998-2004 w RS AWS.

W 1993 r. pełnomocnik Komitetu Wyborczego Regionu Małopolskiego NSZZ "S" w wyborach parlamentarnych.

Członek komitetu organizacyjnego i założyciel grupy "Ujawnić prawdę" (2005).

Członek, przewodnik i organizator PTTK (1966-1980), członek Klubu Honorowych Dawców Krwi (1972-1990).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), medalem "Niezłomnym w słowie" (2011), Złotym Krzyżem Zasługi za Honorowe Krwiodawstwo (1989) i Złotą Tarczą Herbową Nowego Sącza za Zasługi dla Miasta (1989).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Aresztowani

(1952), pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany 25 III 1982, skazany na 2 lata pozbawienia wolności, zwolniony 19 VI 1983.