Solidarność to znaczy razem

Niżnik Antoni

Informacja z listy Internowani

inżynier, Spółdzielnia Inwalidów im. Manifestu Lipcowego, członek NSZZ "S", internowany 01.10.1982 - decyzja 489, Kielce, zwolniony 0l.12.1982.