Solidarność to znaczy razem

Nosalski Kazimierz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 13 września 1943 r. w Krakowie.

Absolwent Zasadniczej Szkoły Międzyzakładowej nr 1 w Krakowie w zawodzie tokarz (1962).

Pracownik Spółdzielni Pracy Wytwórnia Sprzętu Zoologicznego "Zootechnika" (19591963); konserwator urządzeń gastronomicznych w Krakowskich Zakładach Gastronomicznych "Zachód" (1963-1973); w l. 1973-1975 pracował w Austrii; w l. 1975-2000 zatrudniony w HiL w Krakowie (obecnie ArcelorMittal Poland) na Wydziale Remontowym W-17 (a następnie w Zakładzie Remontowym i Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym Belmer HTS SA); od 2000 r. na świadczeniu przedemerytalnym; na emeryturze (od 2002 r.).

W NSZZ "S" od jesieni 1980 r.; wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący KW "S" na Wydziale W-17 i członek Plenum KRH; w 1981 r. zbierał fundusze i doprowadził do wykonania sztandaru KW "S".

Brał udział w strajku po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.; przewodniczący Komitetu Strajkowego na Wydziale; uniknął zatrzymania; przez cztery dni ukrywał się na terenie huty; w kolejnych miesiącach utrzymywał kontakty z ukrywającymi się St. Handzlikiem i E. E. Nowakiem.

W dn. 24 czerwca 1982 r. został zatrzymany w zasadzce na St. Handzlika; przewieziony na KW MO przy ul. Mogilskiej, gdzie po 48 godz. otrzymał nakaz internowania do Kielc-Piasków; przetrzymywany przez kilka dni w areszcie, bity i zastraszany groźbami pozbawienia życia (m.in. zmuszano go do napisania listu pożegnalnego do żony); w trakcie zatrzymania dokonano w jego domu rewizji; w dn. 2 lipca 1982 r. przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, gdzie brał udział w proteście przeciwko planom wywiezienia internowanych do innych ośrodków; w dn. 8 lipca 1982 r. przetransportowany do ZK w Nowym Łupkowie; zwolniony 27 lipca 1982 r.

Po zwolnieniu z internowania przebywał na zwolnieniu lekarskim; po powrocie do pracy inwigilowany i kontrolowany, przeniesiony na inny oddział; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; zaangażowany w prace SFPP; kolporter na Wydziale W-17 prasy podziemnej (m.in. "Hutnika" i "Tygodnika Mazowsze").

Brał udział w strajku 26 kwietnia - 4/5 maja 1988 r. w HiL; w 1989 r. wybrany na przewodniczącego KZ.

Działalność związkowa: KW NSZZ "S" W-17 przewodniczący (1989-1993); KZ "S" Belmer: wiceprzewodniczący (1993-2000); delegat na WZD KRH (1981, 1989-2002); delegat na WZD RM (1995-2002); członek ZRM (1996-2002); delegat na KZD (1995-1998).

Członek Rady Nadzorczej Belmeru; w l. 1998-2002 członek Komisji Sportu i Turystyki RMK (spoza rady).

Uhonorowany złotym medalem "Za działalność na rzecz Belmeru" (1998).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

tokarz, pracownik Huty im. Lenina, przewodniczący "S" na Wydziale W -17, członek plenum KRH, internowany 26.06.1982 - decyzja nr 454, zwolniony 13.07.1982.