Solidarność to znaczy razem

Nowicki Edward

Informacja z listy Strajk 88

Duszpasterstwo Hutników