Solidarność to znaczy razem

Oberc Wojciech

Informacja z listy Internowani

pracownik Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, członek KPN, internowany 29.10.1982 - decyzja nr 493, Kielce, zwolniony 24.11.1982.