Solidarność to znaczy razem

Ochab Wacław

Informacja z listy Internowani

pracownik Spółdzielni Inwalidów "Cel" w Gorlicach, przewodniczący Delegatury NSZZ "S" w Gorlicach, członek KPN, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 162/81, Załęże, zwolniony 02.04.1982.