Solidarność to znaczy razem

Ogorzałek Krzysztof Aleksander

Informacja z listy Internowani

motorniczy, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 314, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.06.1982.