Solidarność to znaczy razem

Ornawka Stanisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 11 lipca 1935 r. w Zbarażu, obwód tarnopolski (Ukraina); zm. 25 lutego 2005 r. w Żdżarach; pochowany na cmentarzu w Machowej.

Absolwent Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Mielcu (1970).

W l. 1953-1958 kierowca m.in. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Transportu Drogowego w Szczecinie i PKS w Zabrzu; w l. 1958-1960 zatrudniony jako górnik w KWK w Chebziu; w l. 1960-70 pracownik PKS w Dębicy; od 1970 r. pracownik WUCh w Dębicy, jako samodzielny ekonomista i samodzielny planista; od 1992 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r. w WUCh; zaangażowany w powstanie "S"; wybrany do KZ "S" a następnie na wiceprzewodniczącego KZ "S"; w 1981 r. został członkiem Krajowej Komisji Rehabilitacyjnej, która doprowadziła do rehabilitacji ofiar wydarzeń czerwca 1976 r.; delegat na I WZD RM w Tarnowie, podczas którego został wybrany na członka ZRM; od 1 sierpnia 1981 r. kierownik Delegatury NSZZ "S" w Dębicy.

Internowany 13 grudnia 1981 r. w Załężu, a następnie w Uhercach; zwolniony 14 lipca 1982 r.; zaangażowany w działalność podziemną; w 1988 r. aktywnie włączył się w odtwarzanie struktur NSZZ RI "S"; w styczniu 1989 r. stanął na czele Tymczasowej Komisji Zakładowej (zastępca J. Zima, T. Dziedzic, J. Kłusek, A. Kozicki, R. Miller, G. Więch, W. Wójcik, St. Źródło).

W l. 1989-1990 i 1992-1993 ponownie został kierownikiem Delegatury ZRM w Dębicy.

Działalność związkowa: KZ "S" przy WUCh: zastępca przewodniczącego (1980-1981), przewodniczący (1989-1993); delegat na WZD RM (1989-1994); ZRM: członek (1981, 19911994).

Startował w wyborach parlamentarnych w 1991 r. z listy "S".

Członek Polskiego Związku Wędkarskiego.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, kierownik Delegatury NSZZ "S" w Dębicy, członek ZR Małopolska, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 51/81, Załęże, zwolniony 14.07.1982.