Solidarność to znaczy razem

Osika Adam Kazimierz

Informacja z listy Internowani

inżynier mechanik, członek KZ NSZZ "S" w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 289, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29.01.1982.