Solidarność to znaczy razem

Ostałowski Jerzy

Informacja z listy Internowani

operator, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Walcowni Drobnej Drutu i Taśm Huty im. Lenina, członek plenum KRH, internowany 0l.09.1982 - decyzja nr 462, Uherce, zwolniony 24.11.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników