Solidarność to znaczy razem

Owczarek Krzysztof

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 19 sierpnia 1953 r. w Łodzi.

Absolwent Politechniki Odesskiej w Odessie, Wydział Radiotechniczny, kierunek radiokonstrukcja i technologia aparatury radiowej (1978). Ukończył Studium Teologii Rodziny na PAT w Krakowie (1989).

W l. 1978-1988 pracował jako konstruktor i specjalista konstruktor w Biurze Konstrukcyjnym i następnie specjalista konstruktor na Wydziale Głównego Energetyka w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu; projektant w Biurze Projektów "Balneoprojekt" w Warszawie, oddział w Nowym Targu (1988-1991); kierownik Oddziału Rozwoju w Zakładzie Energetycznym Kraków, Rejon Zakopane w Zakopanem (19881995); zastępca dyrektora ds. technicznych w Biurze Organizacyjnym Uniwersjady Zimowej w Zakopanem (1992-1993); wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu (WSB NLU) w Nowym Sączu (Polityka i gospodarka komunalna) w l. 1998-1999; współpracownik w FHU ELKO Barbara Owczarek (2007). Od 2008 r. kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych w Podhalańskim Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym S.A. w Nowym Targu.

Od 1980 r. w NSZZ "Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego NSZZ; w 1981 r. członek Prezydium KZ "S" przy NZPS Podhale (oddelegowany do pracy w Związku); członek Sekcji Informacji, przygotowywał i prowadził codzienne audycje w zakładowym radiowęźle; członek kolegium redakcyjnego dwutygodnika "Podhale".

Internowany 14 grudnia 1981 r. w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 26 kwietnia 1982 r.

W l. 1982-1989 działacz podziemnych struktur "S" w zakładzie pracy i na terenie Podhala. Wraz ze Z. Ignacokiem, M. Stramą, M. Gościejem, Z. Hołym, W. Cywińskim i in. wykonywał przerzuty literatury i książek religijnych na Słowację (przez Dolinę Chochołowską i Grześ). Kolporter m.in. "Tygodnika Mazowsze", "Kursu", "Arki", "13", "Krytyki", "Głosu", "Wolnej Solidarności" oraz książek podziemnych wydawnictw: CDN, Kurs, Krąg, NOWa, Głos, Pokolenie, ABC, RYTM; współpracował w Zakopanem z B. i S. Kojerami i Z. Ignacokiem, w Nowym Targu z W. Skalskim, M. Zielińską, S. Kaleciakiem; uczestnik mszy św. za ojczyznę.

W l. 1982-1985 inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; w dn. 5-7 lipca 1984 r. przetrzymywany w RUSW w Rabce, w dn. 2-4 października 1985 r. w Zakopanem (również rewizja w domu).

Od 1985 r. członek w Ruchu Domowego Kościoła; od 1987 r. w Yacht Klub Polski Nowy Targ przy NZPS Podhale; od 1988 r. członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W 1989 r. członek prezydium Tymczasowej Komisji Miejskiej NSZZ "S", odpowiedzialny za sekcję programową; współzałożyciel KO "S" w Zakopanem; radny z listy KO "S" w Zakopanem (1990-1994), przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej; przewodniczący Rady Nadzorczej spółki komunalnej "SEWIK".

W 1993 r. współzałożyciel, członek rady programowej i zarządu stowarzyszenia "Klub im. hr. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem", w l. 1994-1995 prezes. Od 1994 r. członek Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Zastępca burmistrza miasta Zakopane – odpowiedzialny za nadzór właścicielski w spółkach komunalnych oraz za wydziały Inżynierii i Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Transportu oraz Gospodarki Mieszkaniowej (1995-2006).

Współorganizator pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Zakopanego (1997).

Autor opracowania "Model gospodarki komunalnej" (2003). W 2005 r. współinicjator powołania w Małopolsce grupy Ujawnić Prawdę. Członek koła PiS w Zakopanem od 2006 r.; w 2017 r. wybrany na drugą kadencję na Przewodniczącego Koła PiS w Zakopanem.

W l. 2006-2009 ekspert Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie gospodarki komunalnej. Od 2015 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Tesko Sp. z o.o. Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa; od 2016 r. przewodniczący Rady Nadzorczej w PPDM S.A. w Nowym Targu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2015); uhonorowany tytułem i statuetką "Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego" (2016) oraz Krzyżem 12. Pułku Piechoty Armii Krajowej (2004).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

inżynier elektr., przewodniczący Sekcji Informacji i członek Prezydium KZ NSZZ "S" przy Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale", internowany 14.12.1981 - decyzja nr 175/81, Załęże, zwolniony 26.04.1982.