Solidarność to znaczy razem

Ozorowski Robert

Informacja z listy Internowani

fotoreporter, etatowy pracownik Delegatury ZR Małopolska "S" w Nowym Targu, uczestnik głodówki w Akademii Medycznej w Gdańsku w.05.1981, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 173/81, Załęże, Kielce, zwolniony 14.12.1982.