Solidarność to znaczy razem

Pawlak Danuta

Informacja z listy Internowani

studentka V r. filologii pol., członek NZS, internowana 17.12.1981 - decyzja nr 387, zwolniona 24.12.1981.