Solidarność to znaczy razem

Pawlik Jerzy

Informacja z listy Internowani

pracownik Elektrociepłowni (Energoprzem-Kraków), przewodniczący KZ NSZZ "S", internowany 16.12.1981 - decyzja nr 382, Nowy Wiśnicz, aresztowany 04.01.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1930), pracownik Energoprzem Kraków, aresztowany 4 I - 5 II 1982.