Solidarność to znaczy razem

Pawłowski Ryszard

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 15 stycznia 1946 r. w Paderborn (Niemcy).

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu w zawodzie elektryk (1963).

W l. 1963-1976 elektromonter w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu; starszy elektromonter specjalista w PKP Wagonownia Pozaklasowa w Nowym Sączu (1976-1984); pracownik Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej w Wojnarowej z siedzibą w Nowym Sączu (1984-1985); od 1985 r. na rencie; od 2011 r. na emeryturze.

W czerwcu 1976 r. organizator i uczestnik jednodniowego strajku okupacyjnego w ZNTK po wprowadzeniu przez rząd podwyżek artykułów konsumpcyjnych.

W NSZZ "S" od 1980 r.; członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w PKP Wagonownia Pozaklasowa Nowy Sącz.; od 1980 r. zaangażowany w kolportaż prasy i wydawnictw niezależnych; uczestnik strajku okupacyjnego w Ratuszu w Nowym Sączu (9-11 stycznia 1981 r.) oraz w dn. 11-19 stycznia 1981 r. w "Domu Robotniczym ZNTK".

W dn. 13 grudnia 1981 r. - 10 lutego 1982 r. internowany w ZK w Załężu; w styczniu 1982 r. przez 9 dni prowadził głodówkę, domagając się widzenia z internowanym w tym samym ośrodku bratem Henrykiem.

Od kwietnia 1982 r. ponownie zaangażowany w działalność w "S"; kolporter książek i czasopism (m.in.. "Hutnika", "Kroniki Małopolskiej", "Tygodnika Mazowsze" i "Wiadomo- ści Nowosądeckich", które otrzymywał m.in. od H. Szewczyka, Z. Berdychowskiego i S. Ciuły; uczestnik i organizator akcji ulotkowych i plakatowych oraz malowania na murach haseł opozycyjnych; organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy; współorganizator mszy św. za Ojczyznę.

Zatrzymany w dn. 6 marca 1984 r.; w jego mieszkaniu i na działce dokonano rewizji i skonfiskowano bogaty zbiór wydawnictw podziemnych; przetrzymywany w areszcie w Nowym Sączu i Krakowie przy ul. Mogilskiej oraz w AŚ w Krakowie przy ul. Montelupich; zwolniony na mocy amnestii 31 lipca 1984 r.; będąc w areszcie otrzymał wypowiedzenie z pracy (7 czerwca 1984 r.); po wyjściu na wolność zaproponowano mu angaż na niższym stanowisku, w związku z czym podjął inną pracę; w 1985 r. zmuszony do przejścia na rentę.

W 1989 r. zaangażowany w przygotowanie kampanii wyborczej KO "S" w Nowym Sączu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011), medalami pamiątkowymi: Rocznica Protestu Głodowego Kolejarzy (2000), Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2005); odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (2006), odznaką Zasłużony dla NSZZ "S" na Kolei (2008) oraz medalem "Niezłomnym w Słowie" (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Polskich Kolei Państwowych, członek NSZZ "S" w Wagonowni w Nowym Sączu, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 157/81, Załęże, zwolniony 08.02.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1946), pracownik PKP w Nowym Sączu, aresztowany III - VII 1984.