Solidarność to znaczy razem

Petlic Edward Władysław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 11 września 1924 r. w Zadrożu, pow. olkuski.

W okresie marzec 1940 r. – lipiec 1941 r. członek młodzieżowej organizacji konspiracyjnej "Orlęta", operującej na terenie powiatu olkuskiego, a następnie żołnierz Batalionów Chłopskich, ps. "Podkulek" (m.in. na polecenie S. Pawlika, ps. "Pewny", zajmował się aprowizacją ukrywających się żołnierzy oraz W. Hetman z Ojcowa). Aresztowany 12 września 1943 r. w Wolbromiu podczas misji kurierskiej. Skierowany do karnego obozu pracy. Po wyzwoleniu obozu przez żołnierzy Armii Amerykańskiej dowodzonej przez gen. George'a Pattona zdecydował się na powrót do Polski jesienią 1945 r. Podczas przekraczania w Linzu granicy między obszarem kontrolowanym przez armię amerykańską i radziecką, próbował wrócić na stronę amerykańską, ale został zatrzymany przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Po przyjeździe do Krakowa wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy UB w Krakowie. Zwolennik PPS, przeciwnik połączenia PPS z PPR.

Ukończył IV Państwowe Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie (1949).

W 1949 r. zatrudniony jako pracownik techniczny w Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik" w Krakowie, a od 1951 r. w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" w Krakowie; w l. 1955-1982 pracownik Wydziału P-60 (Zgniatacz) w Hucie im. Lenina (obecnie ArcelorMittal Poland) w Krakowie jako żużlowy i operator; od 1982 r. na emeryturze. W drugiej połowie l. 70. XX w. inicjator przygotowania zrealizowanych postulatów płacowych związanych z niskimi zarobkami pracowników Wydziału P-60. Współorganizator strajku na Wydziale Zgniatacz HiL w dn. 20-22 sierpnia 1980 r., członek Komitetu Strajkowego; przewodniczący Komitetu Robotniczego Walcowni Zgniatacz (4 września 1980 r.); od 6 września członek Komitetu Robotniczego Hutników i jego Tymczasowego Prezydium, a następnie wiceprzewodniczący Komitetu; członek Prezydium Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" (od 18 marca 1981 r.); Społeczny Inspektor Pracy w HiL (1981); odpowiedzialny za działalność Sekcji Ochrony Pracy i Środowiska KRH; organizator spotkań pracowników huty m.in. z prof. J. E. Hutchinsonem z Uniwersytetu Kalifornijskiego, specjalistą z zakresu prawa pracy oraz z konsulem amerykańskim C. Bastianim.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrzymany 13 grudnia 1981 r. w mieszkaniu; internowany w ZK w Nowym Wiśniczu, w ZK w Załężu k. Rzeszowa (od 30 grudnia 1981 r.) oraz w ZK w Darłówku (od 10 stycznia 1982 r.); zwolniony 5 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność ze względu na stan zdrowia przebywał na dwumiesięcznym leczeniu w szpitalu.

Organizator struktur PPS w Nowej Hucie – Komitetu Założycielskiego Organizacji Terenowej PPS w Nowej Hucie (1987-1990), zaangażowany w wydawanie i kolportaż pisma PPS "Naprzód" (wrzesień 1988 r. – kwiecień 1990 r.).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1972) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) oraz Krzyżem Batalionów Chłopskich (1995), Honorową Odznaką PTTK (2010), Medalem "Dziękujemy za Wolność" (2014) i Odznaką Klubu Tatrzańskiego (1992), Złotą Odznaką "Za pracę społeczną na rzecz miasta Krakowa" (1989) i Srebrną Odznaką "Za pracę społeczną na rzecz miasta Krakowa" (1981).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

operator w Hucie im. Lenina, członek Prezydium KRH, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 132, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 01.03.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, Zgniatacz