Solidarność to znaczy razem

Petlicki Janusz

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Jerzy Petlicki ur. 25.11.1948.

Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął działalność w strukturach konspiracyjnych w tzw. grupie Jana Paculi związaną z wydawaniem pism podziemnych. Do tej pracy wciągnął także swojego barta Janusza, który drukował w swoim domu w Kłaju on zaś dostarczał matryce, papier i farbę drukarską. Po wydrukowaniu nakładu odbierał go z przechowalni bagażu na dworcu PKP w Krakowie na podstawie kwitu bagażowego otrzymanego od brata Janusza. Następnie wydrukowany nakład był dostarczany do mieszkania ich rodziców w Krakowie na ul Straszewskiego, gdzie prasa była sortowana i rozwożona do punktów dystrybucyjnych. Początkowo drukowali ok. 2000 egz., później nakład wzrósł do 6000 egz.

W dniu 13 września 1982 grupa została aresztowana, a wśród nich: Janusz i Jerzy Petliccy zatrzymani w mieszkaniu rodziców. Później aresztowano kolejne osoby. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie skazał w tej sprawie: Jana Paculę członka RKW na 1,5 roku pozbawienia wolności, Jerzego Petlickiego oraz Aleksandrę Gumulę na 2 lata w zawieszeniu, Zbigniewa Fijaka, Waldemara Głąba, Jaromira Grąckiego i Józefa Polaka na 1 rok w zawieszeniu, Janusza Barańskiego na 6-mcy w zawieszeniu.

Januszowi Petlickimeu nie zdołano postawić zarzutów, wiec został internowany; sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania - 5 miesięcy i 4 dni oraz zasądził od opłatę w wysokości 6000 zł na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty postępowania.

Janusz Petlicki jest członkiem Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2021).


Informacja z listy Internowani

inżynier, pracownik działu kontroli Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kraków, członek NSZZ "S", internowany 16.09.1982 - decyzja nr 488, Kielce, zwolniony 06.12.1982.