Solidarność to znaczy razem

Piecuch Aleksander

Informacja z listy Internowani

student II r. Wydziału Maszyn Górniczo-Hutniczych AGH, działacz NZS, zatrz. w HiL, internowany 18.12.1981 - decyzja nr 370, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 09.01.1982. Ponownie internowany 12.05.1982 - decyzje nr 441, zwolniony 07.07.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1961), student AGH, aresztowany 6 IV - 25 VII 1983.