Solidarność to znaczy razem

Piekarczyk Zbigniew

Informacja z listy Internowani

działacz NSZZ "S" w Wytwórni Nart "Polsport" w Szaflarach, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 45/ 81, Załęże, zwolniony 04.01.1982.