Solidarność to znaczy razem

Piekarski Jerzy Roman

Informacja z listy Internowani

dziennikarz "Głosu Nowej Huty", red. nacz. "Obserwatora Robotniczego", internowany 16.12.1981 - decyzja nr 362, Nowy Wiśnicz, Załęże aresztowany 09.03.1982. Proces przed Sądem Wojskowym w Rzeszowie 07.10.1982, uniewinniony. Emigrował do USA i zmarł w Kalifornii.