Solidarność to znaczy razem

Piekarz Józef Franciszek

Informacja z listy Internowani

wiceprzewodniczący KZ NSZZ "S" w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Nowym Sączu, członek PZPR, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 34/81, Załęże, zwolniony 13.01.1982.