Solidarność to znaczy razem

Piekarz Tadeusz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 27 października 1941 r. w Krakowie; zm. 1 marca 2005 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) (1967) oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych (1976).

Od 1967 r. pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego - Państwowych Zakładów Lotniczych w Krakowie jako kierownik działu planowania, główny specjalista ds. kooperacji i zarządzania, a od 1989 r. dyrektor naczelny.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; przewodniczący Komitetu Założycielskiego w WSK "PZL"; przewodniczący KZ "S" w WSK "PZL" (1980-1981); współtwórca regionalnych struktur związku: od 15 września 1980 r. członek MKZ Kraków i następnie MKZ Małopolska, odpowiedzialny za sekcję organizacyjną; od marca 1981 r. członek Prezydium MKZ Małopolska; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym kandydował na przewodniczącego ZRM; wybrany na członka ZRM, a następnie powołany w skład Prezydium ZRM; delegat na I KZD w Gdańsku w 1981 r.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się m.in. w mieszkaniu T. Świdzińskiego; współorganizator tajnych struktur "S"; internowany 15 maja 1982 r. w ZK w Załężu, Nowym Łupkowie oraz Kielcach-Piaskach; 9 listopada 1982 r. postawiony w stan oskarżenia za działalność związkową po 13 grudnia 1981 r. i tymczasowo aresztowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach i w AŚ w Krakowie; 27 stycznia 1983 r. postanowieniem Sądu Wojskowego Okręgu Warszawskiego warunkowo zwolniony; kilkakrotnie zatrzymywany i rewidowany przez SB.

Od 12 września 1988 członek jawnego RKS Małopolska; od 8 marca 1989 r. członek Prezydium RKS; członek Zespołu Inicjującego MKO "S" (29 marca 1989 r.); zastępca przewodniczącego KKO "S" (listopad 1989 r.); w 1989 r. wybrany ponownie na przewodniczącego KZ "S" w WSK "PZL" (ustąpił po kilku miesiącach ze stanowiska w związku z powołaniem na dyrektora firmy); redaktor pisma "Karta 89" wraz z H. Lazar (kwiecień-czerwiec 1989 r.).

W l. 1990-1995 wojewoda krakowski (z ramienia KO "S"); doprowadził do podpisania porozumienia wojewody krakowskiego z ZRM NSZZ "S" i wojewodami nowosądeckim i tarnowskim o współpracy w procesach przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w celu ochrony interesów pracowniczych (1991) oraz o udziale "S" w procesach przekształceń własnościowych zakładów pracy, w których wojewodowie pełnili funkcje organu założycielskiego (1993); Jako wojewoda działał m.in. na rzecz odnowienia Teatru im. Juliusza Słowackiego, odbudowy po pożarze budynku Filharmonii Krakowskiej, ratowania Kopalni Soli w Wieliczce, dokończenia budowy Szpitala Rydygiera w Nowej Hucie oraz Centrum Rehabilitacyjnego na Woli Justowskiej.

Prezes Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Kolonia".

Jego imię nosi Dom Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach (2006) oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy działająca przy SPSK w Czerwiennem (2011); w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą jego osobę (2005).

Od 1997 r. kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie; honorowy obywatel Sułkowic (2002).

Wyróżniony tytułem "Krakowianin Roku" (1995), medalem św. Brata Alberta (1997); w 2001 r. otrzymał brązowy medal Cracoviae Merenti; w 2000 r. wyróżniony medalem "Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska"; pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

ekonomista, pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Krakowie, członek Prez. Zarządu Regionu NSZZ "S" (wiceprzewodniczący ZR Małopolska, KZ NSZZ "S" WSK Kraków, internowany 13.05.1982 - decyzja nr 444, Załęże (od 15.05.1982), Kielce (od 26.05.1982), aresztowany 06.11.1982. W Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, przewieziony do Krakowa, 09.11.1982 postawiony w stan oskarżenia za działalność w okresie 13.12.1981-13.05.1982, postanowieniem Sądu Wojskowego Okręgu Warszawskiego zwolniony warunkowo 27.01.1983.


Informacja z listy Strajk 88

Struktury Solidarności, RKS


Informacja z listy Aresztowani

(1941), pracownik WSK w Krakowie, aresztowany 6 XI 1982 - 27 I 1983.