Solidarność to znaczy razem

Pilch Józef

Informacja z listy Internowani

przewodniczący KZ NSZZ "S" w NPIP Montin, internowany 23.12.1981 - decyzja nr 113, aresztowany 24.12.1981. TW "Weteran".


Informacja z listy Aresztowani

(1949), pracownik NPIP "Montin" w Krakowie, aresztowany 24 XII 1981 - 18 I 1982.