Solidarność to znaczy razem

Polkowski Jan

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 10 stycznia 1953 r. w Bierutowie, pow. oleśnicki.

Uzyskał absolutorium z Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978).

W l. 1978-1989 niezależny wydawca; w l. 1979-1989 pracownik prywatnej firmy elektro-akustycznej w Krakowie; w l. 19901996 prezes zarządu Arka Press SA, założyciel i redaktor naczelny dziennika "Czas Krakowski"; w l. 1991-1995 przewodniczący rady nadzorczej FILM SA; w 1992 r. podsekretarz stanu w URM, rzecznik prasowy rządu J. Olszewskiego (1-9 czerwca 1992 r.), przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej; w 1996 r. przewodniczący rady nadzorczej i p.o. prezesa Agencji Rozwoju Miasta w Krakowie; w l. 1996-2003 właściciel firmy public relations; w l. 1998-1999 doradca przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej, szefa UKIE; członek zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie (2003-2004); pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. rozwoju Mennicy Polskiej SA w Warszawie (2006-2007); Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP SA w Warszawie, pełnomocnik zarządu ds. współpracy ze środowiskami twórczymi (2008-2010); w l. 2010-2011 sekretarz generalny Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych; od 2011 r. redaktor naczelny serwisu internetowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich www.portalfilmowy.pl.

W l. 1977-1980 członek krakowskiego SKS; zaangażowany w akcje protestacyjne w spra- wie "RES-ów" ("druków zakazanych" w bibliotekach) oraz przeciwko aresztowaniu Kazimierza Świtonia; kolporter literatury niezależnej, m.in. "Krytyki", "Robotnika" oraz publikacji wydawnictwa NOWa; redaktor pisma "Sygnał" (1978), Krakowskiej Oficyny Studentów (KOS), 1978-1980; wielokrotnie zatrzymywany do 48 godz. w l. 1978-1986.

W NSZZ "S" od 1980 r.; członek KZ "S" Pracowników ZRM; współpracownik Sekcji Informacji MKZ Małopolska (publikował m.in. w "Gońcu Małopolskim"), pracownik sekcji programowej ZRM; organizował regionalną sieć bibliotek zakładowych i zaopatrywał je w książki ukazujące się poza cenzurą; w 1981 r. współzałożyciel, szef i redaktor Wydawnictwa ABC (wraz z T. Nyczkiem, A. Sulikowskim, J. Błońskim, H. Markiewiczem i K. Filipowiczem).

Internowany 13 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w Załężu k. Rzeszowa; uczestnik protestu głodowego w Załężu; zwolniony 7 lipca 1982 r.

W l. 1982-1988 zaangażowany w działalność podziemną; założyciel, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika "Arka" (1983-1990) oraz wydawca tego pisma po 1990 r.; w l. 1985-1988 wydawca edycji krajowej "Zeszytów Literackich", edytor kilku numerów "Polityki Polskiej"; wydawca książek; w l. 1987-1990 inicjator Klubu dyskusyjnego "Arki"; w 1989 r. wydawca i redaktor naczelny dwutygodnika "Świat".

W l. 1991-1992 członek Koalicji Republikańskiej, wiceprezes zarządu krajowego; w 1993 r. współorganizator Komitetu Wyborczego "Samorządny Kraków", a w 1996 r. stowarzyszenia o tej nazwie i jego prezes; członek Społecznej Komisji Konstytucyjnej (1997); w 1997 r. rzecznik prasowy Krajowego Sztabu Wyborczego ROP.

Autor tomów poezji: "To nie jest poezja" (1980), "Oddychaj głęboko" (1981), "Ogień.

Z notatek 1982-1983" (1983), "Wiersze" (1986), "Drzewa" (1987), "Elegie z Tymowskich Gór i inne wiersze" (1990), "Elegie z Tymowskich Gór" (2008), "Cantus" (2009), "Cień" (2010) i "Wiersze" 1977-1987 (2011); publikował w "Zapisie", "Nowym Zapisie", paryskiej "Kulturze", "Arce", krakowskim "Piśmie" oraz w "Tygodniku Powszechnym".

Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich (1983) oraz dwukrotnie nagrody kulturalnej "S" za twórczość poetycką (1983) oraz z zespołem redakcyjnym "Arki" (1984); laureat nagrody im. Andrzeja Kijowskiego (2010) oraz nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich "Feniks" (2011).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) i medalem "Niezłomnym w słowie" (2010).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

polonista, członek NSZZ "S", pracownik etatowy Ośrodka PrasowoWydawniczego ZR Małopolska, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 44, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.07.1982.