Solidarność to znaczy razem

Rakowiecki Jacek

Informacja z listy Internowani

student teatrologii UJ, członek SKS, pracownik etatowy ZR Małopolska, internowany 04.01.1982 - decyzja nr 24, Załęże, zwolniony 26.05.1982.