Solidarność to znaczy razem

Rey Paweł

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Paweł Rey (ur. 01.11.1954) z wykształcenia magister inżynier mechanik po Politechnice Krakowskiej, ukończył także podyplomowe studium „Zarządzanie w kryzysie” na warszawskiej SGH oraz kursy zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości. Po 1989 r. był współtwórcą firm Qumak, Towarzystwo Inwestycyjne „Safri”, „Broker FM”. Jest członkiem Fundacji Instytut Studiów Strategicznych z siedzibą w Krakowie.

Paweł Rey był uczestnikiem ruchów wolnościowych, antykomunistycznych, prodemokratycznych, wolnorynkowych. W czasie Stanu Wojennego podejmował działania wynikające z aktywności i współpracy z Jerzym Pszonem. 25 sierpnia 1982 r. brał udział w akcji wmurowania tablicy „Nie oddamy Sierpnia” na płycie Rynku Głównego w Krakowie (SOR „Płyta”). Całą akcję fotografował Stanisław Markowski a Paweł Rey w porozumieniu z B.Rostworowskim miał robić zdjęcia niezależnie udając turystę. Został aresztowany 28.08.1982 r. i internowany w Obozie w Uhercach do 02.11.1982 r. Był jednym z założycieli, najpierw nielegalnego a potem zarejestrowanego Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (KTP) w Krakowie. Po 1989 r. związał się z inicjatywą powstania FPD (Forum Prawicy Demokratycznej), później wcieloną do UD.

Bogusław Rostworowski h. Nałęcz (ur. 16.02.1947) s. Jana Rostworowskiego - poeta, rzeźbiarz, przekłada literaturę polską na angielski, wydawca druków niezależnych. Autor tomików poetyckich: Rycerskie rozrywki, Złote czasy, Pierś i pięść.

W 1979 r. wraz z Ludwikiem Stasikiem wydali pierwszy wybór wierszy i poematów Czesława Miłosza z ryciną Goi (na okładce). Podczas pierwszej Pielgrzymki papieża do Polski na zlecenie Kurii metropolitalnej, Bogusław Rostworowski był odpowiedzialny za organizację służby porządkowej na Błoniach. Ponadto w USA wydał Antologię Literatury Stanu Wojennego. W stanie wojennym pomógł w uratowaniu maszyny drukarskiej, na której później drukowano m.in. „Hutnika”.

W 1982 r. wraz z Ludwikiem Stasikiem byli pomysłodawcami oraz organizatorami uczczenia Drugiej Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych poprzez wykonanie i umieszczenie na Rynku Głównym, tablicy w napisem „Nie oddamy Sierpnia” . Była to jedna z bardziej spektakularnych akcji podczas stanu wojennego.

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2020).


Informacja z listy Internowani

Inżynier mechanik, członek NSZZ "S", internowany 28.08.1982 - decyzja nr 477, Uherce, zwolniony 25.10.1982.