Solidarność to znaczy razem

Robotycki Czesław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 2 listopada 1944 r. w Radomyślu; zm. 19 stycznia 2014 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Etnolog i antropolog kulturowy, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki UJ.

W 1969 r. ukończył studia z zakresu etnologii na UJ w Krakowie; doktorat (1977); habilitacja (1993); profesura (1999).

Autor wielu publikacji książkowych oraz artykułów poświęconych etnologii publikowanych w Polsce i za granicą; członek licznych redakcji i zespołów programowych czasopism naukowych z dziedziny etnografii, m.in. "Prac Etnograficznych", "Polskiej Sztuki Ludowej".

Wykładowca UJ; w l. 2000-2008 dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Prowadził także wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim (1999-2003), w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (2004-2006) oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; po wprowadzeniu stanu wojennego aktywny działacz podziemnych struktur NSZZ "S" UJ i RKW Małopolska; brał udział w najbardziej tajnych akcjach "S", m.in. pilotował przewiezienie do Warszawy uciekiniera z sowieckiego wojska; internowany po aresztowaniu Z. Fijaka; osadzony w ZK Kielce-Piaski (15 września – 6 grudnia 1982 r.).

Członek prezydium Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk; prezes Towarzystwa Przyjaciół "Piwnicy pod Baranami".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik nauk. Katedry Etnografii UJ, internowany 15.09.1982 - decyzja nr 487, Kielce, zwolniony 06.12.1982.