Solidarność to znaczy razem

Rogowski Jacek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 4 sierpnia 1942 w Nowym Sączu.

Absolwent Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UJ w Krakowie, kierunek Chemia (1965); ukończył Wyższy Kurs Obrony w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1995).

Zatrudniony w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu (obecnie Carbon SA) jako technolog, kierownik pracowni w laboratorium, kierownik Wydziału Półtechniki i Produkcji Doświadczalnej (1965 – 14 grudnia 1981 r.); w l. 1981-1982 bezrobotny; w l. 1983-1990 kierownik Sekcji Sanitarnej Kontroli Wody w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu; w l. 1990-1996 wicewojewoda sądecki; główny specjalista przygotowania inwestycji w Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Nowym Sączu (1997-1999); kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Nowym Sączu (1999-2002).

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; członek NSZZ "Solidarność" w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu.

W dn. 14 grudnia 1981 r. zorganizował i prowadził strajk na Wydziale Półtechniki i Produkcji Eksperymentalnej w SZEW w Nowym Sączu w związku z internowaniem działaczy "S", m.in. J. Jungiewicza; dyscyplinarnie zwolniony z pracy 14 grudnia 1981 r. (mimo podjęcia kroków prawnych w sądzie, nigdy nie został przywrócony do pracy); oskarżony o zorganizowanie strajku w SZEW. Internowany 15 grudnia 1981 r.; przebywał w AŚ KW MO Nowym Sączu i od 22 grudnia 1981 r. w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 8 marca 1982 r.; po wyjściu ukarany grzywną za złamanie dekretu o stanie wojennym; otrzymał zastrzeżenie na wyjazdy do wszystkich krajów świata w okresie od 10 lutego 1982 r. do 6 lipca 1984 r.; inwigilowany przez SB do 1990 r.

W 1989 r. tworzył KZ NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu.

Aktywny działacz Klubu Inteligencji Katolickiej od 1980 r., brał udział w mszach św. za ojczyznę.

Członek Prezydium Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Nowym Sączu, działacz Sekcji Ochrony Środowiska; uczestnik kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych (1989), pełnomocnik kandydata na posła J. Jungiewicza oraz wiceprzewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu.

W 1990 r. desygnowany na stanowisko wicewojewody sądeckiego przez KO "Solidarność" (1990-1996); w 1990 r. przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa w woj. nowosądeckim (współpracował m.in. z J. Jungiewiczem, W. Skalskim, K. Pawłowskim i A. Szkaradkiem).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015); uhonorowany medalem "Dziękujemy za Wolność" (2016).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

inżynier, kierownik wydziału w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych, członek "S", 14.12.1981 nie podjął pracy i wzywał innych do strajku, wyrzucony z pracy i internowany 14.12.1981 -decyzja nr 148/81, Załęże, zwolniony 08.03.1982.