Solidarność to znaczy razem

Rokita Jan Maria

Informacja z listy Internowani

student IV r. prawa UJ, przewodniczący KU NZS, internowany 23.01.1982 - decyzja nr 54, Załęże, zwolniony 02.07.1982.