Solidarność to znaczy razem

Ropska-Karbowniczek Halina

Informacja z listy Internowani

członek KZ NSZZ "S" AGH, internowana 16.12.1981 - decyzja nr 380, zwolniona 24.12.1981.