Solidarność to znaczy razem

Rzemieniec Tadeusz

Informacja z listy Internowani

pracownik Rejonu Dróg Publicznych, kierownik Delegatury ZR Małopolska NSZZ "S" w Limanowej, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 163/ 81, Załęże, zwolniony 04.01.1982.