Solidarność to znaczy razem

Serwan Ireneusz

Informacja z listy Internowani

nauczyciel akademicki AGH, członek KZ NSZZ "S", internowany 16.12.1981 - decyzja nr 377, AŚ Mogilska, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 01.03.1982.