Solidarność to znaczy razem

Serwan Ireneusz

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Ireneusz Serwan (ur. 6 X 1925 w Wieluniu, zm. 1 IV 2019 w Krakowie), był absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, kierunek finanse i rachunkowość (1952).

W czasie II wojny światowej (w l.1940-1945) był robotnikiem przymusowym niemieckiego przedsiębiorstwa w Wieluniu. Po wojnie pracował w Biurze Organizacji Rachunkowości w Krakowie(1950-19), a następnie był asystentem, wreszcie wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (1952-1968), po czym przeniósł się do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie był wykładowcą do 1986. Autor podręczników i skryptów akademickich.

Od pierwszych chwil był jednym z założycieli Solidarności w AGH, członkiem a potem wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Gdy wprowadzono stan wojenny w Polsce, Ireneusz Serwan stanął na czele komitetu Strajkowego (14-16 XII 1981). W nocy 15/16 XII 1981 został zatrzymany na terenie AGH podczas pacyfikacji strajku przez ZOMO, od 16 XII 1981 przetrzymywany w KW MO w Krakowie na ul. Mogilskiej a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa. Został zwolniony 3 III 1982 r.

Po wyjściu od VI 1982 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej TKZ "Solidarność" w AGH, prowadził księgowość, przechowywał pieniądze. W latach 1985-1988 współorganizował Krakowską Wspólnotę Akademicką przy parafii oo. Misjonarzy w Krakowie.

Od 1986 był na emeryturze. Zaangażował się w tworzenie Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Mistrzejowicach (1986-1988). W 1988 był członkiem grupy inicjatywnej, a następnie Komitetu Założycielskiego i Komitetu Organizacyjnego "Solidarności" w AGH. W późniejszych latach był członkiem KZ, delegatem na WZD Regionu Małopolska, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

W 1989 był członkiem Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", a ściślej członkiem komisji finansowej, księgowym oraz członkiem Krakowskiego KO.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990) oraz uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015).


Informacja z listy Internowani

nauczyciel akademicki AGH, członek KZ NSZZ "S", internowany 16.12.1981 - decyzja nr 377, AŚ Mogilska, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 01.03.1982.