Solidarność to znaczy razem

Siatka Adam

Informacja z listy Internowani

pracownik Zakładu Koksochemicznego HiL, członek NSZZ "S", internowany 0l.09.1982 - decyzja nr 483, Uherce, zwolniony 15.10.1982.