Solidarność to znaczy razem

Sidzina Wiesław

Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, KS wydział Samochodowy


Informacja z listy Aresztowani

(1949), pracownik HiL, aresztowany 12 IV - 18 VII 1983.