Solidarność to znaczy razem

Sieja Witold Jan

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Sieja Witold Jan (ur. 17.12.1920 - zm. 10.03. 2002; pochowany Żydów, gm. Igołomia)

Członek NSZZ RI "Solidarność" w gm. Igołomia, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 258. Nowy Wiśnicz, szpital Montelupich, zwolniony 24.12.1981.

Na podst. zachowanych zapisów w IPN zarejestrowany jak TW "Gawron" (22.12.198-05.07.1989)


Informacja z listy Internowani

członek NSZZ RI "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 258, Nowy Wiśnicz, szpital Montelupich, zwolniony 24.12.1981.