Solidarność to znaczy razem

Sikora Andrzej

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 2 sierpnia 1945 r. w Gorlicach.

Absolwent Technikum Chemicznego w Tarnowie (1964).

Od 1964 r. pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie jako elektromonter zabezpieczeń i teletechniki na Wydziale Zabezpieczeń i Teletechniki, programista i starszy programista EMC w Zakładowym Ośrodku Elektrycznej Techniki Obliczeniowej; od 1989 r. oddelegowany do pracy związkowej.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; organizator NSZZ w ZAT; od 18 września 1980 r. członek Komitetu Organizacyjnego w ZAT, a następnie członek prezydium Komitetu Założycielskiego (od 22 września 1980 r.) i współprzewodniczący z M. Tutajem (26 września 1980 r. Komitet przystąpił do "S"); członek MKZ Kraków; współorganizator i członek zarządu Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej "S" (październik 1980 r.).

W dn. 17 stycznia 1981 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ "S" w ZAT; współzałożyciel i wydawca "Biuletynu Informacyjnego Solidarność" w ZAT (współpracownicy: J. Boryczko, S. Ligęza, J. Sosin); delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym został wybrany na członka ZRM i delegata na I KZD w Gdańsku.

Zatrzymany 12 grudnia 1981 r.; w dn. 13 grudnia 1981 r. internowany w Załężu; zwolniony 29 kwietnia 1982 r.; od kwietnia 1982 r. ponownie na czele podziemnych struktur "S" w ZAT (wraz z J. Boryczko, S. Ligęzą, E. Bednarczykiem, J. Sosinem, A. Lorenowicz, K. Zarańskim i M. Tutajem), organizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom; uczestnik manifestacji na terenie Tarnowa.

W l. 1982-1985 organizator w trzech parafiach w Tarnowie Duszpasterstwa Świata Pracy; organizator pielgrzymek na Jasną Górę i do Lichenia; w l. 1984-1988 współorganizator wraz ze S. i B. Ligęzami, A. Lorenowicz, J. Sosinem, B. Mickiem i A. Cholewą spektakli słownomuzycznych oraz pokazów opartych na poezji i prozie o tematyce patriotyczno-religijno-historycznej w Tarnowie i w schroniskach górskich; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB w WUSW.

W 1988 r. stanął na czele Komitetu Założycielskiego "S" w ZAT (A. Bednarz, A. Lorenowicz, E. Bednarczyk, J. Wróbel, L. Kokoszka, Z. Opioła, R. Nowak, A. Bugaj, J. Koziara, H. Ścieński, St. Zabawski, S. Marsy i J. Boryczko); KZ "S" w dn. 30 września 1988 r. złożyła wniosek do sądu o ponowną rejestrację "S".

W 1989 r. współzałożyciel KO "S" w Tarnowie; rzecznik prasowy, koordynator akcji wyborczych, m.in. zbierania wyników głosowania z komisji wyborczych i ich obliczania w okręgach i w województwie, prowadził zebrania KO oraz spotkania z wyborcami.

Działalność związkowa: Komitet Założycielski NSZZ w ZAT (1980-1981); KP "S" w ZAT: przewodniczący (1981-nadal); delegat na WZD RM (1981, 1989-nadal); MKZ Kraków: członek (1980-1981); ZRM: członek (1981,1990-2006); delegat na KZD (1981, 1992-1998, 2002-2006, 2010-nadal); członek Prezydium KZD (19921998, 2002-2006); członek KK (2002-2006); Krajowa Sekcja Przemysłu Chemicznego: delegat na WZD (1998-2010), członek Rady Sekcji (1998-2010).

Zaangażowany w proces prywatyzacji ZAT i sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej - reprezentując stanowisko "S" na forum ministerialnym, w komisjach parlamentarnych i w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Ekonomicznych; inicjator powołania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w ZAT (2004).

Członek Zarządu Ligi Samorządowej w Tarnowie (1994-2002); członek AWS (od 1996 r.) i twórca struktur w województwie tarnowskim - członek Tymczasowej Rady Koordynacyjnej AWS województwa tarnowskiego (1996).

W 1993 r. kandydował do Sejmu RP z listy NSZZ "S"; pełnomocnik ZRM w województwie tarnowskim przed referendami uwłaszczeniowym i konstytucyjnym oraz przed wyborami parlamentarnymi (1995-1997); w l. 1997-2001 senator RP z listy AWS, członek Komisji: Rodziny i Polityki Społecznej, Gospodarki Narodowej, Nadzwyczajnej ds. Legislacji Europejskiej; w 2001 r. startował do Senatu z listy Blok Senat 2001.

Współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Powszechnego Uwłaszczenia w Tarnowie (1997); współzałożyciel i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Prawy Tarnów (2002).

Członek Komitetu Organizacyjnego i założyciel grupy "Ujawnić prawdę" (2005).

Uhonorowany Złotą Odznaką: Zasłużony dla Przemysłu Chemicznego (1995) oraz Odznaką Zasłużony dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA (1997).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

informatyk, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Zakładach Azotowych im. Dzierżyńskiego w Tarnowie, członek ZR Małopolska "S", internowany 13.12.1981 - Załęże, zwolniony 29.04.1982.