Solidarność to znaczy razem

Simajchel Stefan

Informacja z listy Internowani

technik-mechanik, pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie, internowany 14.12.1981 - decyzjanr76/81, Załęże, zwolniony 13.02.1982.