Solidarność to znaczy razem

Skalski Władysław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 25 marca 1941 r. w Nowym Targu; zm. 20 sierpnia 2011 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu przy kościele św. Anny w Nowym Targu.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1963).

W l. 1964-1993 pracował w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu jako konstruktor i kierownik w Zakładzie Produkcji Części Zamiennych i Maszyn, a następnie Wydziału Rozwoju; w 1979 r. wobec odmowy wstąpienia do PZPR został pozbawiony stanowiska kierownika Wydziału Rozwoju i przeniesiony na stanowisko kierownika oddziału pomocniczego na Wydziale Głównego Mechanika; po powrocie z internowania przeniesiony do Działu Socjalnego; w l. 1993-2006 m.in. pracował przy restrukturyzacji i przekształceniach kilku zakładów pracy oraz prowadził własną działalność gospodarczą; od 2006 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980; współorganizator Komitetu Założycielskiego w NZPS Podhale, a następnie przewodniczący KZ "S" (od 20 lutego 1981 r.); od 22 listopada 1980 r. członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej MKZ Kraków (późniejsza nazwa MKZ Małopolska); delegat na I WZD RM w Tarnowie (lipiec 1981 r.), na którym został wybrany na członka ZRM i delegata na I KZD w Gdańsku.

Od 1980 r. członek kolegium redakcyjnego gazety zakładowej "Podhale"; współredaktor biuletynu wewnętrznego KZ "S" "Komunikat Sekcji Informacji KZ NSZZ Solidarność w NZPS Podhale".

W dn. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Załężu; od 5 lutego 1982 r. przebywał w szpitalu przy AŚ w Krakowie; zwolniony 17 marca 1982 r.; zaangażowany w działalność podziemną związku w NZPS oraz na terenie Podhala (koordynacja działań, kolportaż wydawnictw podziemnych, akcje pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, organizacja wypoczynku dla rodzin więźniów politycznych, itd.); w l. 1982-1985 współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz z Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więźniom i Internowanym; z racji swej działalności był inwigilowany, wielokrotnie przesłuchiwany, a w jego domu dokonywano rewizji.

W lutym 1989 r. inicjator wznowienia legalnej działalności KZ "S" w NZPS Podhale.

W 1989 r. organizator KO "S" w Nowym Targu; członek-założyciel KO "S" w województwie nowosądeckim (1989); członek Małopolskiego KO "S".

W 1990 r. współzałożyciel PChD.

W l. 1989-1991 poseł na Sejm RP z listy KO "S"; w 1991 r. startował do Sejmu z listy PChD.

W 2005 r. współinicjator powstania w Małopolsce grupy "Ujawnić Prawdę".

Badacz historii Podhala po 1945 r., inicjator projektu "Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność" Małopolska 19801981", realizowanego przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, którego celem jest zinwentaryzowanie informacji na temat KZ "S" i ich składów osobowych w Regionie Małopolskim.

Autor licznych artykułów, opracowań i monografii, m.in.: "Solidarność Podhala" (Kraków 2001), "Ojcowizna" (Kraków 2004), "Solidarność w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Podhale w Nowym Targu 19801981" (Kraków 2005), "Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Jan Paweł II w Nowym Targu - 8 czerwca 1979 r. - w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL" (Kraków 2008) oraz "Koronacja, Ludźmierz. 15.08.1963" (Wrocław 2010); publikował artykuły na temat historii "S" m.in. w "Almanachu Nowotarskim" i "Sowińcu".

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) oraz pośmiertnie nagrodą "Świadek Historii" (2012).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

przewodniczący KZ NSZZ "S" Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Podhale", członek ZR Małopolska, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 44/81, Załęże, zwolniony 13.03.1982.