Solidarność to znaczy razem

Skrobotowicz Jacek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 18 czerwca 1944 r. w Krakowie; zm. 29 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu; pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Ukończył Technikum Budowy Maszyn w Krakowie.

W l. 1966-1970 asystent konstruktora w Biurze Opracowań Technicznych w Krakowie; w l. 1970-1973 zatrudniony w Biurze Drobnej Wytwórczości; w l. 1973-1977 pracownik Biura Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty "Bipronaft" w Krakowie; konserwator zabytkowych kościołów, poeta, malarz.

Działacz Studenckiego Komitetu Solidarności w l. 1977-1980 i Komitetu Samopomocy Społecznej KOR, w l. 1976-1989 zaangażowany w działalność kolportażową; uczestnik manifestacji, m.in. aresztowany po jednej z nich 11 listopada 1979 r.; zaangażowany w powstawanie NZS.

Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w okresie 13 grudnia 1981 r. – 1 lutego 1982 r. w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony z powodu złego stanu zdrowia.

W l. 1981-1984 zaangażowany w organizację mszy św. za ojczyznę w kościele w Mistrzejowicach; wielokrotnie zatrzymywany i szykanowany.

Aktywny członek PC, następnie ROP. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski (2008) i medalem "Dziękujemy za Wolność" (2015).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

plastyk, członek NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja 15, szpital na Montelupich, Załęże, zwolniony 0l.02.1982.