Solidarność to znaczy razem

Słaboń Józef Stanisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 10 listopada 1949 r. w Jelczy, pow. miechowski; zm. 2 lipca 2007 r. w Tczycy, pow. miechowski; pochowany na cmentarzu parafialnym w Tczycy.

Ukończył ZSZ w Tychach, kierunek elektryk (1963), spawacz, operator wózka widłowego.

W l. 1966-1971 zatrudniony jako elektryk w Tychach; w l. 1972-1981 spawacz w Charsznickiej Odlewni Żeliwa w Charsznicy; w l. 19942007 zastępca kierownika, a następnie kierownik ds. wodociągów i usług komunalnych Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; sekretarz KZ NSZZ "S" w Charsznickiej Odlewni Żeliwa.

Po wprowadzeniu stanu wojennego odmówił w dn. 14 grudnia 1981 r. wraz z J. Miłkiem i J. Mazurkiem podjęcia pracy i próbował zorganizować strajk pracowników Odlewni, wywieszając na zakładzie biało-czerwoną flagę; pracownicy odlewni nie podjęli jednak strajku; zatrzymany wieczorem 14 grudnia 1981 r.

Aresztowany tymczasowo w dn. 14 grudnia 1981 r. – 7 stycznia 1982 r. na Komendzie MO w Miechowie, w ZK w Pińczowie i w AŚ w Kielcach-Piaskach pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej i próby zorganizowania strajku; skazany w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Kielcach 7 stycznia 1982 r. na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na trzy lata, a także na pokrycie opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego (8058 zł); osadzony w ZK w Pińczowie, Kielcach-Piaskach i w Hrubieszowie. 22 lipca 1982 r. otrzymał zgodę na przerwę w odbywaniu kary w związku ze żniwami i chorobą teścia; wnioskował o przedłużenie przerwy w związku z chorobą syna Pawła (porażeniem nerwu trójdzielnego twarzy); w sierpniu 1982 r. w wyniku objęcia amnestią został zwolniony z odbywania reszty kary; uniewinniony od zarzucanych mu czynów w 1993 r. przez Sąd Najwyższy w Warszawie. Z związku z aresztowaniem i skazaniem zwolniony z pracy w Odlewni; szykanowany przez SB i MO w kolejnych latach, m.in. poprzez uniemożliwienie znalezienia zatrudnienia, bardzo częste rewizje w domu i przesłuchania. Radny Gminy Charsznica (1994-2002); w l. 1998-2002 społeczny zastępca wójta Charsznicy.

Pośmiertnie odznaczony medalami "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2016), "Dziękujemy za Wolność" (2016) oraz "Za zasługi dla gminy Charsznica" (2010).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Aresztowani

(1949), pracownik Odlewni Żeliwa "Charsznica", aresztowany 13 XII 1981, skazany na 1 rok i 10 miesięcy pozbawienia wolności, zwolniony VIII 1982.