Solidarność to znaczy razem

Śmigielski Zbigniew Ryszard

Informacja z listy Internowani

rolnik, członek NSZZ "S" i KPN, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 335, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29.04.1982.