Solidarność to znaczy razem

Sotwin Zenon

Informacja z listy Internowani

student AGH, członek NZS, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 371, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29.04.1982.