Solidarność to znaczy razem

Sowa Wiktor

Informacja z listy Internowani

członek KZ NSZZ "S" w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 42/81, Załęże, zwolniony 21.12.1981.