Solidarność to znaczy razem

Stawiarski Roman

Informacja z listy Internowani

technik, przewodniczący KZ NSZZ "S" Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 11/81, Załęże, zwolniony 11.01.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1943), pracownik FMWiG "Glinik" w Gorlicach, aresztowany III - VII 1984.