Solidarność to znaczy razem

Strama-Obrochta Władysława

Informacja z listy Internowani

nauczycielka, przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji NSZZ "S" w Zakopanem, internowana 30.12.1981 - decyzja nr 185/81, Gołdap, zwolniona 29.04.1982.