Solidarność to znaczy razem

Surdy Grzegorz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 5 marca 1962 r. w Krakowie.

W l. 1981-1982 student Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, w l. 1982 – luty 1985 student Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, kierunek technologia i organizacja budownictwa; w l. 1987-1991 student historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ; absolwent Zarządzania w Administracji Publicznej (UJ, 2006).

W l. 1990-1999 właściciel wydawnictwa książkowego Husu; kierownik działu parafarmaceutyków w ASC Co. Ltd Sp. z o.o. w Krakowie (2001-2002); pełnomocnik wójta gminy i kierownik Wydziału Kultury, Informacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy w Czernichowie (2002-2006); koordynator ds. programów unijnych w firmie Restrukturyzacja – Edward E. Nowak Sp. z o.o. (2007); w l. 2008-2010 sekretarz redakcji Discovery Historia TVN w Krakowie; w l. 2010-2011 asystent prasowy IPN Oddział w Krakowie; w l. 2014-2017 specjalista ds. komunikacji społecznej w Nowohuckim Centrum Kultury; od 2017 r. w Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa-Nila. Członek NZS od 1981 r.; w okresie od listopada do 12 grudnia 1981 r. uczestnik strajku studentów PW, członek wydziałowego KS; drukarz w drukarni Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, organizator i uczestnik akcji plakatowania i ulotkowych.

Od 13 grudnia 1981 r. uczestnik działań wspierających strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie, a następnie demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, od stycznia do czerwca 1982 r. organizator akcji ulotkowych w Warszawie.

Od połowy 1982 r. zaangażowany w działalność podziemnych struktur "S" w Krakowie (MKS Nowa Huta, Porozumienie Prasowe "Solidarność Zwycięży" – od września 1983 r., Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej); członek redakcji podziemnych pism "Tymczasem" (1983-1984), "Montinowiec"; organizator kolportaży czasopism podziemnych; uczestnik akcji zrywania plakatów propagandowych i czerwonych flag, malowania napisów antyreżimowych na murach.

4 listopada 1982 r. aresztowany; przetrzymywany w areszcie KW MO w Krakowie; 30 grudnia 1982 r. skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie na 1 rok pozbawienia wolności; osadzony w AŚ w Krakowie; warunkowo zwolniony 26 maja 1983 r. na mocy aktu łaski Rady Państwa.

W l. 1984-1989 współorganizator emisji audycji Radia Solidarność Małopolska w Krakowie, m.in. z własnego mieszkania; w lutym 1985 r. relegowany ze studiów.

Aresztowany ponownie 22 kwietnia 1985 r.; przetrzymywany w areszcie WUSW i następnie w AŚ w Krakowie; 1 lipca 1985 r. skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla KrakowaNowej Huty na 1,5 roku więzienia; osadzony w ZK w Strzelinie; 27 sierpnia 1986 r. zwolniony warunkowo; objęty amnestią; w l. 19861989 wielokrotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń na karę grzywny; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i poddawany rewizjom.

Współzałożyciel Ruchu WiP w Krakowie (1985); współorganizator i uczestnik demonstracji i akcji protestacyjnych, m.in. pikiet, głodówek, happeningów, koncertów, spotkań i konferencji (np. międzynarodowe seminarium "Pokój międzynarodowy i porozumienia helsińskie" w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie – 7-9 maja 1987 r. i I Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. M. M. Kolbego w KrakowieMistrzejowicach – 25-28 sierpnia 1988 r.

Od października 1986 r. współpracownik KRH, w okresie strajku kwietniowo-majowego w HiL w 1988 r. rzecznik prasowy strajku w HiL (z E. E. Nowakiem); w maju 1988 r. współorganizator sekretariatu Komitetu Organizacyjnego "S" HiL.

W sierpniu 1988 r. podczas strajków zorganizował przerzut B. Lisa do MKS w JastrzębiuZdroju; organizator akcji informacyjnej nt. zastępczej służby wojskowej i represji związanych ze strajkiem w KWK Morcinek w Kaczycach; w sierpniu 1988 r. organizator druku ulotek oraz demonstracji w Stalowej Woli, podczas strajku HSW, pobity po manifestacji, aresztowany i skazany przez kolegium ds. wykroczeń.

W czerwcu 1988 r. przewodniczący Komitetu Założycielskiego NZS na UJ; przewodniczący, następnie wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej NZS UJ, członek Prezydium Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS, przedstawiciel uczelni krakowskich w KKK NZS (grudzień 1988 r. – czerwiec 1989 r.).

Inicjator i współorganizator m.in. bojkotu studium wojskowego na krakowskich uczelniach (październik 1988 r. i październik 1989 r.), pikiety przed KC PZPR w Warszawie (styczeń 1989 r.), zatrzymania ministra oświaty i szkolnictwa wyższego J. Fisiaka i wymiany go na przetrzymywanych przez MO studentów (17 lutego 1989 r.), marszu gwiaździstego w Krakowie przeciw kłamstwu oficjalnych mediów (20 kwietnia 1989 r.) i okupacji oraz przejęcia lokalu ZSMP w Krakowie (25 października 1989 r.).

Zaangażowany w kampanię wyborczą KO "S" przed wyborami parlamentarnymi w Krakowie w 1989 r.; w kwietniu 1990 r. inicjator powstania w Krakowie Bloku Wyborczego Młodych "S" przed wyborami samorządowymi.

Członek KLD (grudzień 1990-1993), organizator krakowskich struktur.

W marcu 2012 r. współorganizator głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji polskiej edukacji; współzałożyciel, członek sekretariatu Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej.

Członek Stowarzyszenia NZS 1980 (od 2009 r.); od 2010 r. sekretarz kapituły medalu "Niezłomnym w Słowie".

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Medalem KEN (2017) oraz medalami "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2005) i "Dziękujemy za Wolność" (2015).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, Centrum Informacyjne Strajku


Informacja z listy Aresztowani

(1962), student Politechniki Krakowskiej, aresztowany 5 XI 1982, skazany na rok pozbawienia wolności, zwolniony 21 V 1983, aresztowany 1985-18 VIII 1986.