Solidarność to znaczy razem

Swałtek Jacek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 7 kwietnia 1948 r. w Krakowie.

Absolwent II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (1966); w l. 1968-1970 student Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na AGH w Krakowie.

W l. 1968-1993 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie (w l. 1982-1990 Zakład Budownictwa Kolejowego) jako kierownik: Warsztatu Elektrycznego, Bazy Magazynowej i Działu Marketingu; w l. 1994-2008 wiceprezes Express Sp. z o.o. w Krakowie; pracownik Działu Marketingu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (czerwiec 2008-2011); od 2011 r. na emeryturze.

W marcu 1968 r. wykonał na maszynie do pisania ulotki w obronie niezależności polskiej kultury, które kolportował i kleił na murach. W sierpniu 1968 r. przemycił w plecaku z Czechosłowacji gazetki, plakaty i ulotki dotyczące najazdu wojsk Układu Warszawskiego, które następnie kolportował w Krakowie; od lipca 1980 r. do 1983 r. w KPN.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; współorganizator Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PRK nr 9, od listopada 1980 r. członek KZ i szef Sekcji Informacji; od grudnia 1980 r. członek Krajowej Sekcji Budownictwa Kolejowego "S" PBK/ PRK. W l. 1980-1981 założyciel i wydawca, autor tekstów (we współpracy z J. Paculą i M. Lorek) zakładowych pism "Solidarność PRK-9" oraz "Przegląd Informacji"; w 1981 r. wydawca ulotki w języku węgierskim, opisującej sytuację w Polsce, przesłanej w kilku tysiącach egzemplarzy na Węgry; w l. 1980-1981 kolporter pism niezależnych i wydawnictw książkowych, założyciel i organizator biblioteki wydawnictw niezależnych w miejscu pracy i domu; od marca 1981 r. członek KOWzP.

W dn. 14-18 grudnia 1981 r. współorganizator pomocy finansowej i żywnościowej dla strajkujących w HiL oraz dla poszkodowanych podczas pacyfikacji huty.

18 grudnia 1981 r. internowany i przetrzymywany w KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie, od 22 grudnia 1981 r. w ZK w Nowym Wiśniczu, a od początku stycznia 1982 r. w ZK w Załężu k. Rzeszowa; w dn. 9-14 czerwca 1982 r. uczestnik głodówki; 14 czerwca 1982 r. zwolniony z internowania.

W l. 1982-1989 organizator i szef podziemnych struktur "S" w ZBK -Kraków (dawne PRK-9, włączone do struktur PKP); od grudnia 1982 r. członek Tymczasowej Komisji Wykonawczej "S" PBK/PRK; uczestnik kwartalnych spotkań podziemnych struktur "Solidarności" kolejarskiej w całym kraju; kolporter pism podziemnych (m.in. "Hutnika", "Tygodnika Mazowsze", "PWA", "Kroniki Małopolskiej"), ulotek, kaset audio, znaczków "pocztowych" oraz na dużą skalę książek wydawnictw NOWa, Krąg, Wydawnictwa KOS; organizator akcji ulotkowych i plakatowych; zbierał składki na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych; uczestnik niezależnych wykładów z historii najnowszej; w l. 1983-1984 założyciel i wydawca, autor tekstów podziemnego pisma "CD"; w l. 1983-1990 współzałożyciel i organizator, autor tekstów (we współpracy z W. Chodakiewiczem z Warszawy i W. Pietrzakiem z Poznania) "Solidarności Podziemnej PBK/PRK" (od lutego 1990 r. "Solidarność Budujących Koleje"); w 1985 r. organizator lokalu i zaopatrzenia dla ukrywającego się R. Majdzika.

Kilkakrotnie zatrzymywany, m.in. w maju 1983 r. i w kwietniu 1987 r. (ukarany także grzywną przez kolegium ds. wykroczeń); 5 marca 1984 r. aresztowany i przetrzymywany w areszcie WUSW przy ul. Mogilskiej i następnie w AŚ przy ul. Montelupich; 25 maja 1984 r. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" ZBK/ PRK-9: członek KZ (1980-1981), przewodniczący KZ (1989-1993); Krajowa Sekcja Budownictwa Kolejowego NSZZ "Solidarność": przewodniczący (1990-1991), odwołany za nieudzielenie poparcia L. Wałęsie w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej (1990).

W l. 1990-2004 członek Unii Demokratycznej, potem członek Unii Wolności; współzałożyciel Stowarzyszenia Sieć Solidarności w Krakowie (2012), członek Zarządu (20142016); od 2016 r. członek Komitetu Obrony Demokracji.

Współautor opracowań "Gawędy o znaczkach, pieczątkach i kopertach. Filatelistyka podziemna lat 1982-1985 jako forma działania na rzecz niepodległej i suwerennej Polski" (Kraków 2016) i "Pamięć o Bohaterach" (Kraków 2017). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2015); uhonorowany odznaką Zasłużony dla Transportu RP (2000) oraz medalami "Niezłomnym w Słowie" (2010) i "Dziękujemy za Wolność" (2014).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

technik, pracownik PRK nr 9, członek NSZZ "S", internowany 18.12.1981 - decyzja nr 399, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 14.06.1982.