Solidarność to znaczy razem

Świder Piotr

Informacja z listy Internowani

student II r. Politechniki Krakowskiej, członek KPN, internowany 29.10.1982 - decyzja nr 496, Kielce, zwolniony 24.11.1982.